Kdo jsem 

Kontakty na mě a co ode mě můžete očekávat.

Jsem vysoce citlivý mentální intuitiv s přirozenou schopností vnímat nerovnováhu ve společném prostoru - a rozeznávat tak obranné mechanismy ega od hlasu duše. 

Víc než cokoliv na světě miluji sebe-pozná(vá)ní a životní humor.

"Mou vášní je umožnit druhým DOTKNOUT se své jedinečnosti a ZORIENTOVAT se v indiciích, které je vracejí zpět k sobě, když od sebe utíkají."

Michaela Matějčková

Jmenuji se Michaela Matějčková, je mi 36 let a díky svému životnímu příběhu jsem se mnohé naučila o utíkání od sebe sama, vytěsňování vlastních pocitů a následném uvolňování a znovunalézání důvěry v sebe i život.

Proto jsem vytvořila projekt Cyklicky k sobě, jehož posláním je poskytnout vám tolik indicií, abyste si sami u sebe dokázali všimnout, kde sami sebe opouštíte a najít sílu i nástroje, jak (si) to přestat dělat.

Věnuji se dle svých možností psaní blogu, individuálním konzultacím, přednáškám, tvorbě online produktů a kratičkých sebe-uvědomovacích videí v mém youtubovém miniseriálu Co pro sebe můžu udělat?

Můj příběh

Už vím, jak MOC podstatné je objevit, kdo jsem a co je to "MOJE" v tomto životě. 

Dnes už vím, že vše, co se nám zdá ze začátku jako hadicap, je ve skutečnosti místo, kde se skrývá cesta k našemu největšímu potenciálu. 

A jak ze svých obraných mechanismů můžeme udělat ten nejlepší kompas vedoucí ke splnění našich snů.

A že cesta naplnění je jediná cesta vedoucí ke štěstí.

Toto vědomí mě naplňuje štěstím, protože cokoliv dělám, dělám nejlépe, jak dovedu a vím, že až přijde "příště", bude to zase o kousek lepší. 

Přináší mi to pocit dobře odvedené práce.

Ale cesta byla trnitá...

Holka, nepřemýšlej tolik...!

Potřebuji CHÁPAT, PROČ se to děje... abych to "něco" dokázala přijmout.

Vždy mě zajímá "co je za tím" vším, co právě teď vidím, cítím, slyším a zažívám.
A fakt, že "za tím" VŽDYCKY NĚCO JE, mi potvrzují nejen moje osobní zkušenosti, ale i praxe s mými klienty v době několikaletého působení jako poradce pro zdravý životní styl.

Občas si na odpovědi musíme počkat...někdy i pár let - ale přijdou VŽDYCKY! 

Tato cesta mě dovedla k vědomí, že, ačkoliv jde často o nepohodlný proces, jediným způsobem, jak opravdu dokázat prožívat štěstí, je POZNAT sebe sama. Svoje slabiny i strachy a svoje obranné mechanismy, díky nimž se mi nedaří hnout z místa.

Hladová po lásce, až k vyčerpání...

Byla jsem k sobě velmi krutá a přísná. A cítila se pod obrovským tlakem - který jsem v té době ani nedokázala vnímat. 

Věděla jsem jen, že "tohle musím vydržet", "musím to zvládnout", "musím být okouzlující", "musím bavit společnost" kamkoliv přijdu... a tak jsem naučila své okolí, že tohle jsem já, a jim to přirozeně připadalo NORMÁLNÍ... .

Přitom jsem toužila po jediném - lásce, naplnění a přijetí z jejich strany. Toužila jsem dělat jim radost, protože jsem potom měla pocit, že mě mají rádi.

Cítila jsem se podvyživená na všech úrovních bytí a přitom kamkoliv jsem vešla, na tváři zářivý úsměv číslo 10 ...i kdybych uvnitř měla krvácet.

Do nejhlubší tmy pro novou jiskru...

Dopracovala jsem se do fáze, kdy už jsem cítila téměř fyzickou bolest, kdykoliv si ze mě někdo "nasosal" energii.

Moje podrážděnost díky vyčerpání silně stoupala a protože jsem stále v očích ostatních chtěla být ta "milá", začala jsem se druhým spíš vyhýbat. Skoro každý mě "oslaboval". 

Na dně svých sil jsem si uvědomila, že moje vnitřní světlo - moje energie, je jako plamínek na otevřeném větru. A pokud větru kolem nezabráním, aby se do plamínku opíral, prostě ho jednou nějaký kolemjdoucí hromotluk sfoukne.

A ani mu nedojde, co dělá.

Protože je to MOJE ZODPOVĚDNOST.

A že nemůžu nikdy být světlem ve tmě druhým, když nedokážu o plamínek pečovat tak, aby sílil a rostl.

Pak teprve přece dokáže oblažit svým světlem a teplem celou místnost a všechny přítomné. 

A tak jsem absolutně nezkušeně, ale o to odhodlaněji vykročila na neznámou a dobrodružnou cestu životem...s jedinou touhou. Být nejlepší možnou verzí sebe sama a naučit se naplno využívat svůj potenciál. 

A skrze SEBE-POZNÁNÍ se stát skutečnou HRDINKOU VLASTNÍHO PŘÍBĚHU.

Cyklicky k sobě... poznání v rytmu života

Naše esence je právě to, co druhé inspiruje, když o to stojí a jsou tomu otevřeni.

Mým cílem je, podělit se s vámi o možnosti, jak překonat svůj vnitřní odpor ke změně skrze uvědomění. Pochopíte, CO leží pod tím strachem, úzkostí, nebo smutkem, který cítíte.

Navrhnout vám jiný úhel pohledu tam, kde zarytě stojíte na stejném místě.

Inspirovat vás k vykročení na cestu sebepoznání, protože právě ona je tím, co z vás udělá hrdinu vlastního příběhu. 

Někdy je k tomu, abychom prozřeli, potřeba potkat někoho inspirativního, kdo už je v našem vysněném oboru dál, než my.  A jindy zase stačí, když si uvědomíme, že k tomu, abychom byli šťastní, nepotřebujeme už vůbec nic...nic měnit, nic vylepšovat, nic dotahovat.

Co jsem se díky této cestě naučila já?

  • Naučila jsem se rozpoznat a bez milosti se loučit s tím, co mi neprospívá.
  • Naučila jsem se, proč je tak podstatné říkat NE, i když to bolí.
  • Naučila jsem se ctít hlas vlastního nitra a naslouchat jeho volání.
  • Naučila jsem se vidět souvislosti ve všem, s čím se setkávám.
  • Naučila jsem se chápat druhé v jejich životních fázích na jejich cestách k sobě.
  • Naučila jsem se být laskavá sama k sobě a mít se sebou trpělivost.

A proč zrovna "CYKLICKY" ?

"Cyklicky" znamená v souladu se sebou.

Se svými vnitřními rytmy, tempem, potřebami i šrámy. S pochopením a laskavostí k sobě a svému nastavení - které někde vzniklo a dle toho je s ním potřeba pracovat.

Vše má svůj správný čas, který se v cyklech vrací, aby nám dal novou šanci uspět.

A ten se vyplatí ctít.

Vím, že neexistuje univerzální návod na štěstí. A že každé zranění potřebuje ošetřit jiným způsobem.

Ale vycházím čistě ze zkušenosti, že pokud se mnou něco rezonuje, nebo mám s dotyčným něco společného, vždy si budu klást podobné otázky jako on. A sdílením své zkušenosti mi může pomoci uvidět na mé vlastní cestě drahokam, který jsem zatím bez zájmu překračovala. 

Ať vám Cyklicky k sobě přináší podporu a inspiraci pro štěstí, radost a porozumění na vaší láskyplné cestě životem ♥ 
S láskou, Míša

Pro jakékoliv dotazy, či sdílení neváhejte využít e-mail: misa@cyklickyksobe.cz

MICHAELA MATĚJČKOVÁ, Rabasova 1387, 27401 Slaný, IČ: 87414392, Zapsána na Městském úřadě Slaný